Krótkofalowcy korzystają z dwóch stref:

Strefy amatorskie - CQ lub WAZ
Strefy te zostały wprowadzone przez najpopularniejszy miesięcznik krótkofalarski "CQ Magazine"
Dzielą one świat na 40 regionów geograficznych.
Strefy te odnoszą sie przedewszystkim do zawodów i stanowią mnożnik, podstawę zdobycia dyplomu itp.
Strefy te noszą nazwę CQ - /od nazwy miesięcznika CQ magazine/ lub WAZ  - /ang. worked all zones/

Strefy ITU
Strefy wprowadzone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną /ITU/.
Strefy ITU w liczbie 75, znalazły również zastosowanie w sporcie krótkofalarskim,
na zasadach podobnych jak strefy CQ.