Strona główna

Belfer - język polski.

Pisownia wyrazów z "h" i "ch"
Pisownia wyrazów z "i" oraz "j"
Pisownia wyrazów z "rz" i "ż"
Pisownia wyrazów z "ó" i "u"
Pisownia wyrazów z "z", "s" i "ś"
Pisownia wyrazów z: "ą", "ę", "em", "en", "om" "on"
Zasady interpunkcji
 Jak to napisać? Razem czy osobno?
Wielkie i małe litery
Fonetyka
Fleksja
 Słowotwórstwo
 

Literatura:

- "Ortografia i gramatyka na wesoło" - Witold Gawdzik
- "Młodzieżowy słownik ortograficzny" - Wioletta Wichrowska
- Podręczniki do Szkoły Podstawowej
 

Wykorzystano wierszyki z opracowania "Ortografia i gramatyka na wesoło"