Polaczenie TRX-a przez gniazdo "com"


Alinco_Kenw_8pin.gif
Alinco_Kenw_8pin.gif
Cw-com.gif
Cw-com.gif
Cw-lpt.gif
Cw-lpt.gif
DX70XFMR.GIF
DX70XFMR.GIF
Ft&TS.gif
Ft&TS.gif
Ft1000mp.gif
Ft1000mp.gif
Ft990_1000mp.gif
Ft990_1000mp.gif
IC13ACC.GIF
IC13ACC.GIF
IC13OPTO.GIF
IC13OPTO.GIF
IC8ACC.GIF
IC8ACC.GIF
Interf_6p.gif
Interf_6p.gif
Interfejs.gif
Interfejs.gif
Kenw13p.gif
Kenw13p.gif
Kenw8p.gif
Kenw8p.gif
KenwMic.gif
KenwMic.gif
KW13PSK.GIF
KW13PSK.GIF
KW440PSK.GIF
KW440PSK.GIF
KWDSRDTR.GIF
KWDSRDTR.GIF
KWM_380.GIF
KWM_380.GIF
Pttcom.gif
Pttcom.gif
TS_Kenw_13p.gif
TS_Kenw_13p.gif